Rakennuspalvelu M. Liedes – Asiantuntevat kuntokartoitukset Haapavedeltä

Asunnon kuntotarkastus tehdään huolellisesti ja kattavasti. Me panostamme laatuun eli työmme korkeaan ammattitaitoon. Teemme kuntotarkastuksen KH-kortiston mukaan, eli sisältö on mahdollisimman standardisoitu ja korkealuokkainen. Olemme riippumattomia, puolueettomia ja olemme sitoutuneet noudattamaan FISEn eettisiä ohjeita.

 

Myyjän vastuu asuntokaupassa ja kiinteistökaupassa on suuri, mutta myös ostajalla on selontekovelvollisuus. Ammattitaitoinen, rehellisesti toimiva kuntotarkastaja luo turvaa sekä asunnon myyjälle että asunnon ostajalle.

Muuta huomioitavaa ennen tarkastusta:

 Pesu- ja saunatilojen pintoja ei tulisi käyttää n. 24 h ennen tarkistusta.

 Salaojien tarkistuskaivojen kannet kaivetaan esille sekä varmistetaan avautuminen.

 Järjestetään vesikatolle turvalliset tikkaat sekä pääsy ullakkotiloihin.

 Avataan valmiiksi mahdollinen alapohjan tarkistusluukku (tuulettuva alapohja).

 Kohteesta otettuja valokuvia tullaan liittämään lausuntoon.

 Kuntotarkastus tehdään yhdellä käyntikerralla niillä edellytyksillä, mitkä tarkistushetkellä vallitsevat.

Valmistautuminen asuntokaupan kuntotarkastukseen

Haastattelut – Kuntotarkastuksen alussa kuntotarkastajalla tulee olla mahdollisuus haastatella kohteen käyttäjää tai
omistajaa. Haastattelussa selvitetään lähtötietoja tarkastukselle. Mikäli kohteen käyttäjä tai omistaja ei osallistu tarkastukseen, haastattelu tehdään joko puhelimitse tai haastattelu jätetään tekemättä. Tilaajaa pyydetään etukäteen selvittämään rakenteiden ja järjestelmien ikätiedot sekä kohteessa suoritettujen huolto- ja korjaustöiden ajankohdat.

Asiakirjat – Tilaajan tulee järjestää saatavilla olevat asiakirjat kuntotarkastajan käyttöön. Näitä ovat muun muassa rakennuslupapiirustukset, LVIS-suunnitelmat, rakenneleikkaukset sekä mahdolliset peruskorjaussuunnitelmat, lopputarkastuspöytäkirjat ja mahdolliset aiemmat tarkastuslausunnot.

Tiloihin pääsy ja valtuudet – Tilaajan tulee huolehtia, että tarkastaja pääsee kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja tarkastuskohteisiin. Tilan tarkastamisen voi estää esimerkiksi runsas irtaimisto, lukittu ovi tai puuttuva kulkuaukko. Esteellisiä tiloja ja rakenteita ei tarkisteta. Tilaajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että hänellä on riittävät toimivaltuudet tarkastuksen tilaamiseen sekä tarkastuksen tekeminen kohteessa on mahdollista.

Työturvallisuus – Tilaaja on osaltaan velvollinen huolehtimaan kohteen kunnosta siten, että kuntotarkastaja voi suorittaa tehtävänsä turvallisesti. Mikäli kohteessa on vikoja tai puutteita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa kuntotarkastajalle (esimerkiksi ampiaispesät
kulkureiteillä, huonokuntoiset tikkaat ja kulkusillat), ei kuntotarkastusta näiltä osin tehdä.

Pyydä tarjous

Referenssit

Olemme tehneet asuntokauppojen kuntotarkastuksia vuosien aikana noin 1000 kpl. Toimitamme rakennetarkastuksia, kuten vaurio- ja hajuhaittaselvityksiä. Lisäksi hoidamme omakotitalojen peruskorjausselvitykset sekä tarvittaessa vakuutusyhtiöiden vesivahinkotarkastukset.


Olemme toimineet lukuisissa eri kohteisiin liittyvissä riitatapauksissa puolueettomina teknisinä asiantuntijoina.

Ota yhteyttä

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.